ของเล่นวิทยาศาสตร์ ของเล่นเสริมทักษะ ที่ควรซื้อให้ลูกเล่น

Last updated: 14 ก.พ. 2566  |  231 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ของเล่นวิทยาศาสตร์ ของเล่นเสริมทักษะ ที่ควรซื้อให้ลูกเล่น

ของเล่นวิทยาศาสตร์ ของเล่นเสริมทักษะ ที่ควรซื้อให้ลูกเล่น

ของเล่นวิทยาศาสตร์


ของเล่นกับเด็กเป็นของคู่กัน เพราะของเล่นทำให้เด็กรู้สึกเพลิดเพลินขณะเล่น แต่สำหรับของเล่นวิทยาศาสตร์ ไม่เพียงแค่ความสนุกที่ลูกจะได้รับ ยังได้รับความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นด้วย และในปัจจุบันก็พบว่ามีของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจมากมาย จึงจำเป็นที่คุณแม่และคุณพ่อต้องศึกษาเพื่อเลือกซื้อแบบที่เหมาะสมกับช่วงวัยของลูก เพื่อให้ได้ประโยชน์อย่างสูงสุด

รู้จักกับ ของเล่นวิทยาศาสตร์
ของเล่นวิทยาศาสตร์ นั้นเป็นของเล่นเด็ก ที่ช่วยส่งเสริมจินตนาการทางความคิด หลักการ และทักษะกระบวนการด้านวิทยาศาสตร์ในเรื่องต่างๆ เช่น การผ่อนแรงและการส่งแรง การกำเนิดเสียง หลักการของเครื่องกล เป็นต้น ทำให้เด็กๆได้รับความรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนานนั่นเอง

ของเล่นวิทยาศาสตร์เหมาะกับเด็กวัยไหน
เด็กในแต่ละช่วงวัยมีพัฒนาการทางสมองและร่างกายที่แตกต่างกัน จึงต้องการการพัฒนาการที่ต่างกัน โดยของเล่นวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมจะช่วยกระตุ้นพัฒนาเด็กในแต่ละวัยนั้น สามารถจำแนกได้ดังนี้

ช่วงเด็กแรกเกิด ถึง 18 เดือน ช่วงแรกนี้ เด็กควรได้รับการกระตุ้นทักษะหรือพัฒนาการพื้นฐาน ทั้งการได้ยิน การสัมผัส การเดิน การมองเห็น และการสื่อสาร ดังนั้นของเล่นวิทยาศาสตร์ที่เหมาะกับวัยนี้ ควรเป็นของเล่นที่ช่วงเสริมทักษะดังกล่าว
ช่วงอายุ 1.5 ถึง 2 ปี ช่วงวัยนี้เด็กๆจะอยู่ไม่นิ่ง มักเคลื่อนไหวร่างกายตลอดเวลา ของเล่นเด็กจึงควรส่งเสริมด้านการเคลื่อนไหวเป็นส่วนใหญ่ เช่น รถลาก ลูกบอล
ช่วงอายุ 2 ถึง 3 ปี ของเล่นที่เหมาะสม ควรเป็นของเล่นที่ส่งเสริมให้เด็กได้ออกกำลังกายหลายๆส่วน เช่นสไลเดอร์ ชิงช้า ไม้กระดก เป็นต้น
ช่วงอายุ 3-4 ปี เด็กๆควรได้ฝึกทักษะด้านการใช้จินตนาการ และทำงานศิลปะ ของเล่นที่เหมาะสม ได้แก่ สมุดระบายสี อุปกรณ์ทำครัว งานปั้น เป็นต้น
ช่วงอายุ 4-7 ปี เด็กๆเริ่มไปโรงเรียน จึงควรเน้นการเข้าสังคมมากขึ้น ดังนั้นของเล่นสำหรับวัยนี้ควรเป็นประเภทบทบาทสมมติ เช่นหน้ากาก ชุดแฟนซี ชุดตีกอล์ฟ
วิธีการเลือกของเล่นวิทยาศาสตร์ให้กับลูก
การเลือกของเล่นวิทยาศาสตร์ที่ให้ทั้งความรู้และความสนุกควบคู่กันนั้น ควรคำนึงถึงสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้

เหมาะสมกับวัย เด็กแต่ละวัยมีพัฒนาการต่างกัน ดังนั้น การเลือกของเล่นต้องเหมาะสมกับอายุ เพราะจะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการการเรียนรู้ที่ดี
ได้มาตรฐานและปลอดภัย เนื่องจากของเล่นเด็กนั้นมีหลายประเภท บางประเภทอาจไม่เหมาะกับทุกช่วงวัย และอาจทำให้เกิดอันตรายกับเด็กได้ ดังนั้นคุณแม่ควรเลือกซื้อของเล่นที่ทำด้วยไม้ พลาสติก ผ้า หรือโลหะที่มีลักษณะมน ไม่แหลมคม มีน้ำหนักเบา และขนาดไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไป
ให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ของเล่นวิทยาศาสตร์ ต้องสอดแทรกความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่น ฝึกความคิดแบบเป็นเหตุเป็นผล รู้จักการแก้ปัญหา และทำให้เข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น
ดึงดูดใจ ของเล่นวิทยาศาสตร์ ต้องมีลักษณะกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น น่าสนใจ ทำให้เด็กๆรู้สึกอยากเรียนรู้ อยากทดลอง และคิดอย่างมีเหตุผล
ทันสมัย ของเล่นควรมีลักษณะทันสมัย เหมาะสมกับเนื้อหาในปัจจุบัน ส่งผลต่อการมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์

แนะนำ 5 ของเล่นวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็ก

มาดูกันว่าของเล่นเด็กแนววิทยาศาสตร์ที่ทั้งให้ความรู้และความสนุก มีอันไหนที่น่าสนใจบ้าง

1. โมเดลดาวเคราะห์
ของเล่นแนวดาราศาสตร์ ช่วยเสริมสร้างจินตนาการและความรู้เกี่ยวกับดาวเคราะห์ต่างๆ ในระบบสุริยะจักรวาล มาในรูปแบบโมเดลขนาดต่างๆ ให้ระบายสี เด็กๆ จะได้เห็นความแตกต่างของขนาด สี และระยะทางที่ต่างกันของดาวเคราะห์แต่ละดวง และยังมาพร้อมอุปกรณ์ฉายภาพดาวเคราะห์ ทำให้เห็นภาพเสมือนจริงยิ่งขึ้น

2. โมเดลจำลองร่างกายมนุษย์
การเรียนรู้แบบ 3D โมเดล ช่วยให้เข้าใจระบบอวัยวะภายในร่างกายมากขึ้น เด็กสามารถจับต้องได้จริง โดยถอดอวัยวะต่างๆ และประกอบเข้าไปใหม่ และยังมาพร้อมหนังสือระบบร่างกายมนุษย์ ทำให้ได้เรียนรู้ถึงการทำงานและหน้าที่ต่างๆของอวัยวะภายในร่างกาย

3. จำลองการปล่อยจรวด
ของเล่น DIY สำหรับเด็กที่มีอายุ 8 ปีขึ้นไป ที่ให้เด็กได้เรียนรู้การประดิษฐ์ และได้ทดลองปล่อยจรวดด้วยแรงดันอากาศจากเศษวัสดุเหลือใช้ ซึ่งจรวดนี้สามารถพุ่งได้ไกลถึง25เมตร และเนื่องจากของเล่นชิ้นนี้ใช้แรงอัดอากาศที่อาจทำให้เกิดอันตรายขณะเล่น ดังนั้นผู้ใหญ่จึงควรดูแลอย่างใกล้ชิด

4. ชุดทดลองการเติบโตของต้นไม้
เด็กๆ จะได้เรียนรู้ และสังเกตการเติบโตของต้นไม้ในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างออกไป ซึ่งเด็กๆสามารถกำหนดเส้นทางให้ต้นไม้เติบโตไปตามทิศทางที่ต้องการได้ โดยยึดหลักว่าต้นไม้จะเติบโตได้นั้นต้องอาศัยการสังเคราะห์แสง ซึ่งเมื่อเรากำหนดทิศทางของแสงแล้ว ต้นไม้นั้นก็จะเติบโต โดยการเอนเข้าไปหาแสงนั่นเอง

5. กล้องจุลทรรศน์สำหรับเด็ก
กล้องจุลทรรศน์นั้นเอาไว้สำหรับศึกษาวัตถุที่มีขนาดเล็กมาก หรือสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ทั้งพืช สัตว์ และสิ่งของ ซึ่งกล้องจุลทรรศน์สำหรับเด็กนี้ มีกำลังขยายตั้งแต่ 100X, 400X จนถึง 1200X โดยของเล่นนี้นั้นจะช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งจากมือ ตา และสมอง รับรองเลยว่าเด็กๆจะตื่นตาตื่นใจและสนุกกับสิ่งที่ได้เห็นผ่านกล้องจุลทรรศน์นี้

ของเล่นวิทยาศาสตร์นั้น มีประโยชน์ ช่วยให้เด็กผ่อนคลาย เด็กๆรู้จักใช้ความคิดเป็นเหตุเป็นผล ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และยังก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ ที่สามารถต่อยอดไปยังอาชีพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กบางคนที่ชอบในด้านนี้ในอนาคตได้

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้